Matakuliah               : Bahasa Inggris Profesi
Kode                         : ARS335
SKS                           : 2
Semester                  : III (tiga)
Dosen                       : R. Sri Ayu Indrapuri, M. Pd
Deskripsi Matakuliah: 

Melalui  mata  kuliah  ini  para  mahasiswa  akan  diperkenalkan  dengan konsep dasar pembelajaran bahasa inggris berupa English texts sesuai dengan konteks penggunaannya


Matakuliah               : Manajemen Rekam Medis
Kode                         : ARS336
SKS                           : 2
Semester                  : III (tiga)
Dosen                       : Nurmaimun, SKM., M.Kes
Deskripsi Matakuliah:

Matakuliah               : Akuntansi Biaya (Implementasi di RS)
Kode                         : ARS332
SKS                           : 3
Semester                  : III (tiga)
Dosen                       : Oktri, SE., MM
Deskripsi Matakuliah:

Matakuliah               : Administrasi Kebijakan Rumah Sakit
Kode                         : ARS333
SKS                           : 3
Semester                  : IIII (tiga)
Dosen                       : Ns. Muhammad Firdaus, S.Kep., MMR
Deskripsi Matakuliah:

Matakuliah               : Perilaku Organisasi RS
Kode                         : ARS337
SKS                           : 2
Semester                  : III (tiga)
Dosen                       : Marian Tonis, SKM., M.K.M
Deskripsi Matakuliah:

Matakuliah               : Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit
Kode                         : ARS231
SKS                           : 2
Semester                  : III (tiga)
Dosen                       : Anastasya Shinta Yuliana, SKM., M.K.M
Deskripsi Matakuliah:

Matakuliah                     : Aplikasi Komputer

Kode                               : ARS230
SKS                                 : 2
Semester                        : III (tiga)
Dosen                             : Dr. Muhardi, M.Kom

Deskripsi Matakuliah   :